top of page

גיבור על לנצח
עמית מזרחיל

עמית מזרחיל
Story

האתר נבנה על ידינו, משפחת מזרחיל לזכרו של עמית שלנו, הילד הכי מדהים בעולם, שעזב את העולם שלנו מעט אחרי שמלאו לו עשר שנים.

מטרתנו היא לשמר את הזיכרון לנצח, לתת ביטוי לכל מי שיחפוץ בכך לכתוב אליו ועליו ולספר לעולם את הסיפור שלו.

אמנם עמית עזב אותנו אבל האתר ימשיך להתעדכן בתכנים חדשים כל הזמן עם התקדמות ההנצחות, המעבר על התמונות, הזיכרונות והחפירה בחומרים.

עמית היה ילד מיוחד מאוד עם עתיד שאנחנו בטוחים שהיה מרתק, אבל גם בעשר שנות חייו הוא השאיר חותם כה גדול בעולם הזה. חותם שאנו מקווים שחלקו יעבור דרך האתר הזה.

באתר נעשה שימוש בין השאר בפונטים בכתב ידו של עמית.

bottom of page