top of page

כתבו על עמית

שנה בלעדיך - יובל

יובל מזרחיל, אחות

21.5.22

שנה בלעדיך - אבא

אורן מזרחיל, אבא

21.5.22

שנה בלעדיך - אלעד

אלעד הופר, דוד

21.5.22

שנה בלעדיך - אמא

יעל מזרחיל, אמא

21.5.22

שנה בלעדיך - סבתא חווה

חווה מזרחיל, סבתא

21.5.22

שנה בלעדיך - סבתא רותי

רותי הופר, סבתא

21.5.22

עמית ומארון 5

כתבה בערוץ 13 על הקשר של עמית למארון 5 וההופעה ביום ההולדת שנה אחרי

11.5.22

חצי שנה בלעדייך

יעל מזרחיל, אמא של עמית

21.11.21

חצי שנה בלעדיך

אורן מזרחיל, אבא של עמית

21.11.21

תקווה

אורן מזרחיל, אבא של עמית

3.11.21

חמישה חודשים בלעדיך

יובל מזרחיל, אחות של עמית

27.10.21

ערב יום כיפור בלעדיך - יעל מזרחיל

יעל מזרחיל, אמא של עמית

14.9.21

ערב יום כיפור בלעדיך - אורן מזרחיל

אורן מזרחיל, אבא של עמית

14.9.21

1 בספטמבר 2021

יעל מזרחיל, אמא של עמית

31.8.21

מכתב לעמית

אלעד הופר, דוד של עמית

22.7.21

שלושים יום בלי עמית - דקלה הרצוג טוויג

דקלה הרצוג טוויג ומשפחת טוויג

20.6.21

שלושים יום בלי עמית - מירי קופלר

מירי קופלר, הגננת של עמית בגן

20.6.21

שלושים יום בלי עמית - אורי הופר

אורי הופר, סבא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלי עמית - רותי הופר

רותי הופר, סבתא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלעדיך - יעל מזרחיל

יעל מזרחיל, אמא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלעדיך - אורן מזרחיל

אורן מזרחיל, אבא של עמית

20.6.21

דברים שנאמרו בהלוויה - קרן מזיג

קרן מזיג, דודה של עמית

22.5.21

דברים שנאמרו בהלוויה - אלעד הופר

אלעד הופר, דוד של עמית

22.5.21

דברים שנאמרו בהלוויה - חווה מזרחיל

חווה מזרחיל, סבתא של עמית

22.5.21

דברים שאמרתי בהלוויה - יעל מזרחיל

יעל מזרחיל, אמא של עמית

22.5.21

דברים שאמרתי בהלוויה - אורן מזרחיל

אורן מזרחיל, אבא של עמית

22.5.21

Placeholder Image
bottom of page