top of page

כתבו על עמית

דברים שדוד אלעד אמר באזכרת השנתיים בשם יעוז

אלעד הופר, דוד של עמית

22.5.23

שנתיים בלעדייך - אבא

אורן מזרחיל, אבא של עמית

22.5.23

שנתיים בלעדייך - דקלה בשם משפחת טוויג

דקלה הרצוג טוויג ומשפחת טוויג

22.5.23

שנתיים בלעדייך - קרן מזיג

קרן מזיג, דודה של עמית

22.5.23

שנתיים בלעדייך - סבתא חווה

חווה מזרחיל, סבתא של עמית

22.5.23

שנתיים בלעדייך - אמא

יעל מזרחיל, אמא

22.5.23

שנתיים בלעדייך - סבתא רותי

רותי הופר, סבתא של עמית

22.5.23

שנתיים בלעדייך - יובל אחות של עמית

יובל מזרחיל, אחות של עמית

22.5.23

שנה בלעדיך - אמא

יעל מזרחיל, אמא

21.5.22

שנה בלעדיך - סבתא רותי

רותי הופר, סבתא

21.5.22

שנה בלעדיך - סבתא חווה

חווה מזרחיל, סבתא

21.5.22

שנה בלעדיך - אבא

אורן מזרחיל, אבא

21.5.22

שנה בלעדיך - אלעד

אלעד הופר, דוד

21.5.22

שנה בלעדיך - יובל

יובל מזרחיל, אחות

21.5.22

עמית ומארון 5

כתבה בערוץ 13 על הקשר של עמית למארון 5 וההופעה ביום ההולדת שנה אחרי

11.5.22

חצי שנה בלעדייך

יעל מזרחיל, אמא של עמית

21.11.21

חצי שנה בלעדיך

אורן מזרחיל, אבא של עמית

21.11.21

תקווה

אורן מזרחיל, אבא של עמית

3.11.21

חמישה חודשים בלעדיך

יובל מזרחיל, אחות של עמית

27.10.21

ערב יום כיפור בלעדיך - יעל מזרחיל

יעל מזרחיל, אמא של עמית

14.9.21

ערב יום כיפור בלעדיך - אורן מזרחיל

אורן מזרחיל, אבא של עמית

14.9.21

1 בספטמבר 2021

יעל מזרחיל, אמא של עמית

31.8.21

מכתב לעמית

אלעד הופר, דוד של עמית

22.7.21

שלושים יום בלי עמית - אורי הופר

אורי הופר, סבא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלעדיך - יעל מזרחיל

יעל מזרחיל, אמא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלי עמית - דקלה הרצוג טוויג

דקלה הרצוג טוויג ומשפחת טוויג

20.6.21

שלושים יום בלי עמית - רותי הופר

רותי הופר, סבתא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלעדיך - אורן מזרחיל

אורן מזרחיל, אבא של עמית

20.6.21

שלושים יום בלי עמית - מירי קופלר

מירי קופלר, הגננת של עמית בגן

20.6.21

דברים שאמרתי בהלוויה - אורן מזרחיל

אורן מזרחיל, אבא של עמית

22.5.21

Placeholder Image

דברים שנאמרו בהלוויה - אלעד הופר

אלעד הופר, דוד של עמית

22.5.21

דברים שנאמרו בהלוויה - חווה מזרחיל

חווה מזרחיל, סבתא של עמית

22.5.21

דברים שאמרתי בהלוויה - יעל מזרחיל

יעל מזרחיל, אמא של עמית

22.5.21

דברים שנאמרו בהלוויה - קרן מזיג

קרן מזיג, דודה של עמית

22.5.21

bottom of page