top of page

סקרנות

מסקרן אותי לדעת למה יש לחתול 23 עצמות באוזן
מסקרן אותי לדעת למה פיל לא יכול לקפוץ
מסקרן אותי לדעת למה הזיקית משנה את צבעה כשהיא חשה סכנה
מסקרן אותי לדעת למה דגי סלמון לא נשארים במים עמוקים והם שם רק כשהם נולדים
מסקרן אותי מי גילה את זה שיש לחתול 23 עצמות בכל אוזן
מסקרן אותי לדעת איך הברדלס מסוגל לשנות כיוון בפתאומיות ולהאט בבת אחת
מסקרן אותי לדעת למה לכל כלב יש טביעת אף משלו

כל הציטוטים למעלה הם ציטוטים של עמית.
עמית היה ילד מאוד סקרן. הוא אהב לחקור על חיות, על ספורט ועל כל נושא שמצא בו עניין. הוא הפתיע אותנו לפעמים בידע שלו. הוא לא היה צריך אותנו כדי ללמוד על הדברים שסיקרנו אותו ופנה אלינו אם רצה להעמיק יותר בנושא מסויים.

bottom of page